Schody dębowe – stopnie olejowane, balustrada typu angielskiego